Обратно към услуги

Реинженеринг

Реинженерингът е комбинация от 3D сканиране и обработка на получената от скенера информация до изключително точен

триизмерен дигитален модел на обекта, годен за манипулации или производство.

Фази на реинженеринг

След като обектът е сканиран, операторът събира всички данни от различните му ъгли и страни и ги събира в един 3D модел, който може да бъде променян по конвенционалните начини. След сканиране моделът може да се мащабира, коригира, както и да се подобрят неговите дизайн и функционалност. Впоследствие, сканираният и обработен модел може да бъде изработен от 3D принтер в рамките на няколко часа.
3D object scanning
Първата стъпка от реинженеринга е 3D сканирането на обекта.
Реинженеринг е комбинация от 3D сканиране и обработка на получената от скенера информация до изключително точен  триизмерен дигитален модел на обекта
Реинженерингът е комбинация от 3D сканиране и обработка на получената от скенера информация до изключително точен триизмерен дигитален модел на обекта.
Реинженеринг е комбинация от 3D сканиране и обработка на получената от скенера информация до изключително точен  триизмерен дигитален модел на обекта

Ползи и приложения

Реинженерингът е приложим най-често в следните случаи:
- Определена част вече не се произвежда и няма от къде да се набави
- Повреден и/или деформиран детайл, който трябва да бъде поправен
- Оригинална част не е достатъчно здрава и трябва да се изработи от друг материал
- Необходимост от нанасяне на модификации върху оригинална част за конкретно приложение или подобрение на фукнционалността
- Необходимост от определен компонент, който не се предлага самостоятелно на пазара


Цените за услугата реинженеринг варират в зависимост от сложността на обекта и времето за обработка на данните. Достатъчно е да изпратите снимка на обекта, който желаете да бъде дигитализиран, както и кратка допълнителна информация като например размерите на детайла и ние ще ви отговорим с ценова оферта.

Свържете се с нас за повече информация.

Имате идея?

Изпратете ни своя проект!
© 2022 SolidFill, All Rights Reserved
1612, София, България,
ул. "Житница" №44
+359 888 722 894
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram