3D сканирането дава възможност да се анализира физически обект, да се съберат данни за формата, размерите и (по възможност)

цветовете му и да се трансформират под формата на 3D модел.
Основи на процеса по 3D сканиране

Основи на процеса по 3D сканиране

Тази технология елиминира нуждата от прехвърляне на 2D скица със зададени размери в 3D модел или създаването му от нулата, когато няма данни за размерите. 3D сканирането е ефикасен метод, когато трябва да се анализират комплексни обекти с малки детайли и сложни форми.
Основи на процеса по 3D сканиране
Чрез 3D сканирането се събират данни за формата, размерите и цветовете на даден обект.
3D object scanning
3D сканирането е ефикасен метод, когато трябва да се анализират комплексни обекти.

Имате идея?

Изпратете ни своя проект!
© 2022 SolidFill, All Rights Reserved
1612, София, България,
ул. "Житница" №44
+359 888 722 894
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram