Обратно към Приложения и технологии

Приспособления за производството

Асемблиране

В голяма част от процесите за производство се използват специални помощни инструменти за асемблиране. Чрез тях компонентите от продукта се позиционират и/или напасват един към друг, фиксират и/или подравняват към други инструменти, помагат на операторите при преместването и подсигуряването им. Тези приспособления играят ключова роля в качеството на продукцията, бързината на производството и в сигурността на служителите. Производството на всеки продукт си има своите различия и характерни черти. Съответно помощните инструменти са различни. Точно затова 3D печатът е толкова подходяща технология за изработка на такъв вид детайли – силно специфични, със сложни форми, малки количества и с голяма вероятност за чести промени.
Помощните приспособления играят ключова роля в качеството на продукцията, бързината на производството и в сигурността на служителите.
Помощните приспособления играят ключова роля в качеството на продукцията, бързината на производството и в безопасността на служителите.
Помощните приспособления играят ключова роля в качеството на продукцията, бързината на производството и в сигурността на служителите.
3D печатът е подходяща технология за изработка на такъв вид детайли – силно специфични, със сложни форми, малки количества и с голяма вероятност за чести промени.
Преимущества при производство на приспособления

Преимущества при производство на приспособления

- Намаляване на разходите: В сравнение със сложното и трудоемко фрезоване, 3D печатът отнема по-малко ресурс. Освен това не се нуждае от специално обучен персонал.
- Скорост: В някои случаи 3D печатът е над 90% по-бърз от конвенционалното фрезоване
- Разнообразие от материали: Индустриалните машини за адитивно производство работят с голяма гама от материали. Часто от тях са със специфични харатеристики – негоримост или издръжливост на високи температури, химична устойчивост, UV защита.
- Тегло: Теглото на помощните инструменти е изключително важно за служителите, които работят с тях. Благодарение на 3D принирането, теглото и геометрията на детайлите може да се оптимизира – като се изработи с по-ниска плътност, без да се компрометира здравината например.
- Точност: технологиите за 3D печат са изключително точни, като толерансът при някои може да падне под 0,05 мм.

Не знаете откъде да започнете?

Свържете се с нас, за да отговорим
на всичките ви въпроси!

Имате идея?

Изпратете ни своя проект!
© 2022 SolidFill, All Rights Reserved
1612, София, България,
ул. "Житница" №44
+359 888 722 894
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram