Обратно към услуги

Продуктов дизайн

Създаването на нов хардуерен продукт не е лека задача. Процесът по продуктов дизайн е сложна и неразривна комбинация от естетическа идея,

която създаваме чрез 3D дизайн, и инженерни умения, които прилагаме в 3D проектиране.

Необходима експертиза

Благодарение на богатия опит на инженерните дизайнери в екипа на SolidFill, можете значително да улесните развитието на своята идея. Независимо дали имате просто концепция в главата си, вече сте готови с електрониката и трябва да я затворите в стилна и практична кутия или пък търсите решение на проблем, нашите услуги за продуктов дизайн са на разположение.
Основно процесът може да се раздели на два етапа: дизайн и проектиране. Повече за всеки от тях вижте долу.
Процесът по продуктов дизайн е сложна и неразривна комбинация от естетическа идея,  която създаваме чрез 3D дизайн, и инженерни умения.
Дизайн фазата е етапът, в който се изгражда естетическият външен вид на продукта.
Процесът по продуктов дизайн е сложна и неразривна комбинация от естетическа идея,  която създаваме чрез 3D дизайн, и инженерни умения.
След като дизайнът е одобрен, инженерите започват по-практичната част: конструирането.

Дизайн

Етапът, в който се изгражда естетическият външен вид на продукта. Той е съобразен с предварително подадената информация за приложението на детайла, както и за целевата група от потенциални ползватели. Клиентът може да зададе посока на дизайна, като даде за пример продукти, чийто стил му допада, или да остави екипът на SolidFill да предложи оригинално решение. Обикновено предлагаме минимум 3 различни концепции, а вие избирате тази, която ви допада най-много. При необходимост могат да се направят леки корекции в зададената посока.
Процесът по продуктов дизайн е сложна и неразривна комбинация от естетическа идея,  която създаваме чрез 3D дизайн, и инженерни умения..

Краен продукт

Като финален резултат получавате моделите в удобен за вас 2D или 3D формат, годен за всякакъв тип последващо производство или прототипиране.
Препоръчително е след като работата по 3D моделите е приключила да се произведе прототип, за да може физически да се изтества концептуално и фукционално устройството. Ако се установят проблеми, то корекциите ще бъдат нанесени веднага като част от услугата.
Изключително важно е по-горе описаните два етапа да се случват в синхрон. Често ставаме свидетели на привидно чудесно изглеждащ дизайн, който, за съжаление, по никакъв начин не е съобразен със съществуващите методи за производство или е непрактичен и нерентабилен за осъществяване. Използвайки услугите на SolidFill, този проблем се елиминира, тъй като екипът ни е в постоянна комуникация.
Цените на тази услуга варират в зависимост от изходната информация, която може да ни предоставите, както и от сложността на заданието.

Свържете се с нас за повече информация.

Имате идея?

Изпратете ни своя проект!
© 2022 SolidFill, All Rights Reserved
1612, София, България,
ул. "Житница" №44
+359 888 722 894
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram