Възможността на 3D печата да предостави изработка на силно персонализирани предмети

представлява интерес за всеки маркетинг професионалист.

Преимущества на 3D принтирането за маркетинг цели

Рекламни материали, пригодени за специфичния интерес на всеки потенциален или текущ клиент, са нещо незаменимо в бранша и вече напълно достъпно, благодарение на 3D принтирането. В комбинация с други технологии може да се постигне по-голяма масовост. В същото време да избегне клиширани решения като брандиране на фабрично изработени широкоразпространени изделия – химикалки, запалки и други.
От друга страна, жизненоважна стъпка при създаването на нов продукт е предварителната оценка на въздействието върху потребителите. За тази цел маркетинг специалистите се нуждаят от физически модел на продукта, който да бъде показан на целевите групи (т. нар. вътрешна оценка). Тъй като решенията при тази стъпка се взимат преди масовото производство, е много важно прототипът да съвпада колкото се може повече с крайния продукт. Конвенционалните методи за създаване на прототип са изключително скъпи, бавни и сложни. Освен това изискват няколко операции до достигане на точна реплика. Някои методи включват изработка от дърво, хартия, глина и т.н., което прави изработването им нерентабилно.
Възможността на 3D печата да предостави изработка на силно персонализирани предмети  представлява интерес за всеки маркетинг професионалист.
Брандирани материали в цели серии могат да се създадат чрез 3D печат.
Възможността на 3D печата да предостави изработка на силно персонализирани предмети  представлява интерес за всеки маркетинг професионалист.
Прототипирането на бъдещи продукти е важна част от всеки бизнес.
Възможността на 3D печата да предостави изработка на силно персонализирани предмети  представлява интерес за всеки маркетинг професионалист.

Бързина

Бързото прототипиране чрез 3D печат дава възможност на дизайнерите да създадат своята идея с всичките й детайли и функционалност. Истинското предимство на тази технология е, че значително скъсява времето за изработка на прототипа от дни и седмици до часове. Освен това сваля цената му в пъти. Използваните полимери могат да бъдат третирани впоследствие: механична обработка, боядисване, хромиране до достигане на абсолютно идентични копия на крайния продукт.
3D принтирането на маркетингови прототипи носи още едно съществено предимство: бързата обратна връзка, намаляваща времето за редизайн на части от идеята или целия продукт. Промененият модел може бързо да бъде принтиран за нова оценка, докато се постигне желаният ефект. Бързата обратна връзка от маркетинг специалистите или дори клиентите би била невъзможна без използването на 3D принтиране.

Имате идея?

Изпратете ни своя проект!
© 2022 SolidFill, All Rights Reserved
1612, София, България,
ул. "Житница" №44
+359 888 722 894
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram