Ползите от допълнителната обработка (дообработка)

Поради уникалния начин на производство на детайли чрез 3D принтиране, а именно наслагване на материал, при повечето разновидности на технологията изграждащите слоеве остават видими. Това се случва най-често при участъци с наклони или закръгления. Въпреки че за някои проекти това е интересен търсен ефект, за други е необходим друг външен вид.
За да да отговорим на изискванията на вашите проекти, предлагаме услугата за дообработка (допълнителна обработка) на принтираните от нас обекти. Ето някои от възможните довършителни процедури:
- Китосване
- Боядисване
- Импрегниране
- Полиране
- Лакиране
- Хромиране

Възможността и цените на тази услуга варират в зависимост от формата и сложността на обекта.

Свържете се с нас за повече информация.

Процесът по дообработка спомага за продукт, който изглежда напълно завършен.
Дообработката спомага за продукт, който изглежда напълно завършен.
Процесът по дообработка спомага за продукт, който изглежда напълно завършен.
В допълнителната обработка влизат няколко възможни довършителни процедури.

Имате идея?

Изпратете ни своя проект!
© 2022 SolidFill, All Rights Reserved
1612, София, България,
ул. "Житница" №44
+359 888 722 894
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram