Обратно към Приложения и технологии

Индустриално производство


Тестване и масова продукция

3D принтерите се използват все по-широко за индустриално производство на отделни детайли или на цели крайни продукти в малки серии. Това позволява да се тестват предпочитанията на потребителите. Едва ако харесат определен нов продукт, той да се произвежда масово. Технологията е много подходяща също за специфични форми на производство, за които изграждането на производствени мощности от традиционен тип би било много скъпо. Освен това е отличен способ за бързо задоволяване на локалната нужда от даден продукт в определен регион.
3D принтерите се използват все по-широко за индустриално производство на отделни детайли или на цели крайни продукти в малки серии.
Масовата продукция е кулминацията на усилията на екипа, работил по изграждане на съответния проект или продукт.
3D принтерите се използват все по-широко за индустриално производство на отделни детайли или на цели крайни продукти в малки серии.
Преди да бъде изпратен продукт за масово индустриално производство, експертите на SolidFill го тестват в сигурна среда.
3D принтерите се използват все по-широко за индустриално производство на отделни детайли или на цели крайни продукти в малки серии.

Комбинация с други методи

3D принтирането често влиза в комбинация с други методи за серийно производство с цел да се оптимизира процесът, да се намалят сроковете и да се повиши качеството. Изработката на 3D принтирани калъпи/пресформи за шприцване (injection molding), раздуване (blow molding) или изтегляне (thermoforming) се превръща във все по-честа практика. Едно от основните преимущества на този метод е това, че в изградената матрица има специални охладителни канали. Това позволява отливането на сложни форми с по-високо качество.

Не знаете откъде да започнете?

Свържете се с нас, за да отговорим
на всичките ви въпроси!

Имате идея?

Изпратете ни своя проект!
© 2022 SolidFill, All Rights Reserved
1612, София, България,
ул. "Житница" №44
+359 888 722 894
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram