Масовото производство е кулминацията в усилията на целия екип, участвал в разработката на продукт;

на седмици и месеци, посветени на дизайн, проектиране, прототипиране, итерации, тестване и сертифициране.
Всяко масово производство е кулминацията в усилията на целия екип, участвал в разработката на продук

Значимостта на експертното напътствие

При количества от 1000+ броя обикновено се използва технологията Леене под налягане или така нареченото шприцване. При този метод първо се изработват висококачествени стоманени калъпи, които се монтират на шприц машини и в тях се отиливат детайлите с висока точност и перфектен външен вид. Изборът на материали е огромен и може да отговори на всяко едно изискване за функционалност.
Не без значение са разходите за леенето под налягане, тъй като те са определящи за крайната цена към потребителя на цялото изделие, както и за печалбата. От времето за изработка на калъпите и отливането на необходимите количества зависи навременното излизане на продукта на пазара – критичен фактор в повечето случаи.
Все повече продуктови компании се обръщат към азиатски фирми за подобен тип услуга, предвид високите разходи в Европа и малките капацитети на фирмите-производители. В този ход обаче има голяма доза риск – разстоянието води до липса на добър контрол и несигурност в предварително обещаните срокове и качество. Комуникацията с китайски производители също е предизвикателство поради езикови и културни бариери.
Всяко масово производство е кулминацията в усилията на целия екип, участвал в разработката на продук
Масовото производство е кулминацията в усилията на целия екип.
Всяко масово производство е кулминацията в усилията на целия екип, участвал в разработката на продук
SolidFill работи с проверени партньори за услугите си за масово производство.

Доверен партньор в преговорите

SolidFill работи с проверени китайски партньори за услугите си за масово производство чрез леене под налягане. Чрез тях можем да предложим конкуретни цени, невиждано кратки срокове и най-вече - изключително високо качество на частите. Благодарение на множеството изпълнени проекти, вашите запитвания ще бъдат третирани с приоритет както за оферти, така и за производство. Най-важните преимущества на тази нашата услуга могат да бъдат синтезирани по следния начин:
- Срок на изработка на индустриална екипировка (матрици) – до 30 календарни дни
- В цената на екипировката влизат тестови бройки до пълно калибриране на инструмента
- 20% отстъпка на цената на индустриална екипировка (матрици), ако детайлите се шприцват на място
- Управление на целия процес – комуникация с китайския партньор, организиране на доставки по въздушен и морски транспорт, освобождаване от митници


Свържете се с нас за повече информация и конкретна оферта.
© 2022 SolidFill, All Rights Reserved
1612, София, България,
ул. "Житница" №44
+359 888 722 894
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram