Упътване за дизайн при FDM принтиране

Упътване за дизайн при FDM принтиране

Вече можете да свалите нашите упътвания за дизайн от секцията с ресурсите! Можете да ги използвате като насоки и добри практики при моделирането, за да спестите време и средства при последващото им принтиране.

Разбира се те не са задължителни и Вашите вече готови 3Д модели могат да бъдат принтирани веднага!

No Comments

Post A Comment