Какво може да направи 3D Принтирането за Вашия Бранд

Какво може да направи 3D Принтирането за Вашия Бранд

Играждането на една марка или така наречения Бранд е процес от изключителна важност за успешния маркетинг. За голяма част от прозиводителите на стоки разпознаваемият бранд помага за връзката им с клиентите. Това се отнася и за редица технологични продукти и услуги. Познаваемостта води до доверие, а доверието кара клиента да инвестира в продукт,  който разбира и с чиято маркетинг политика е съгласен.

Как може 3D Принтирането да помогне на изграждането на Вашия бранд? Тази технология е интересна за средностатисическия потребител, защото е нова и предизвиква асоциации с иновативни концепции за лазери, роботи и космически кораби. Триизмерният печат носи със себе си верига от термини използвани по медиите, като „Революция“, „Бъдеще“ и „Иновация“. За по запознатите с технологятя те се отъждествява с по-ниски разходи и всякакви технологични оптимизации, води до специализация – бързо – и до индивидуализация. С 3D принтирането можете да изработите 3 еднакви обекта за един ден или цяла серия от различни детайла. Денталните лаборатории и редица други индустрии вече са разбрали неразривната връзка межу еднаквостта и индивидуалността.  Приложението на технологията при изграждането на успешен Бранд може да доведе до същите усшени резултати.

Триизмерния печат може да бъде използвн за да модифицира вече съществуващи продукти, за да се хареса на по-голяма аудитирия от клиенти. Всякакви изобрататели вече се възползват от това преимущество на технологията и няма причина защо компаниите да не започнат да мислят в тази насока. Два важни аспекта, които влиаят на потербителите са лесната употреба и персонализацията – 3D принтирането е символ и на двете.

          

Етикети: 3D Принтиране; 3D Дизайн; Маркетинг;

No Comments

Post A Comment