3D принтиране в медицината

3D принтиране в медицината

3D печатът прави големи скокове в развитието си и чрез своя път повежда напред много други технологии и приложения.  Един конкретен пример за това би било използването на 3D принтиране-то и 3D сканирането в медицината. Това се случва от няколко години чрез използването на ядрено-магнитен резонанс и компютърна томография. В днешно време, процесът на развитие напредна чрез въвеждането на 3D сканирането и повишеното количество от техники за 3D принтиране. Онова, което бе считано за инструмент за развитие на продукти, се превръща в една много по-голяма част на медицинската индустрия.

 „Бих искал да имам черепа на пациента пред себе си.”

Това е мисъл, споделена от много хирурзи и лекари, изправени пред перспективата за сложна лицева операция. Точните модели на вътрешни части на тялото са невероятно полезни инструменти за професионалисти и студенти като част от планирането на операция, обучение и метод за развитие. В ранните дни на създаването на такива модели, те са били смилани в машина от компютърна томография или ядрено-магнитен резонанс, което е по-скоро дълъг процес, съпроводен от производството на много отпадъци. Този метод за производство се заменя с Триизмерния печат или 3D принтиране, както го наричаме днес, познато със възможността да не се създават отпадъчни материали и по-бързото му действие в повечето случаи.

3D-print-cherep-medicina

Технологията на 3D принтиране не се и ограничава само до създаването на модели. Протезите могат да бъдат моделирани чрез сканиране, да бъдат съчетани цветово, използвайки Спектрофотометър и да бъдат принтирани с минимално почистване накрая. Този процес на моделиране, базирано на сканиране, позволява персонализация на лечението. Това е от изключителна важност, тъй като всеки човек е различен  и има различни нужди и изисквания. В същото време много 3D принтирани протези са външни заради насоки и правила, които спират употребата на материали, които се използват вътрешно за импланти. След време надеждите са, че 3D принтираните импланти могат да бъдат използвани, за да спомагат растежа на нови тъкани и клетки, докато са в тялото. Биопринтирането на  клетки един ден може да не се нуждае от тестването върху животни, въпреки че е спорно дали това някога ще се случи – дори и един ден да могат да бъдат принтирани органи и части на тялото.

Дори и така 3D принтирането се изправя пред голямо развитие. Макар че сегашните етапи на развитие вече позволяват персонализирано лечение, което е достъпно до пациенти благодарение на възможността в повечето случаи да запази разходите ниски при висок стандарт за качество.

Минуси

Някои форми за създаване на модели от смола на 3D принтирането като DLP или SLA, струват по-скъпо в сравнение с акрилните или пластмасови. Машините, които се използват за принтиране имат висока цена за първоначална настройка, което ги прави изначално недостъпни за фирмите, въпреки общото спестяване в дългосрочен план. Освен това е възможно да коства значителна сума време, а и дори пари, за да се интегрират машини със съществуващи системи и протокол, например в NHS.

Твърди се, че компютрите са по-точни от човешката ръка, но системните грешки и неточностите могат да повлияят на възможността да се създават модели, които да бъдат истински точни. С напредването на технологията, допуските на отклонение също ще се подобрят, но усложненията от възможните грешки никога няма да изчезнат. Софтуерът, който се използва за сканиране и принтиране при 3D често изисква някаква форма на обучение. Цените за наемане на обучен оператор или обучението на съществуващия персонал могат да бъдат обезкуражаващи. Въпреки това, по настоящем има програми, които сега се развиват с идеята 3D моделирането и принтирането да бъдат пригодени повече към потребителите – като хирурзите и лекарите, за които иначе програмата би била по-трудна за разбиране.

Има много спорове относно участието на 3D принтирането в медицината като такова: дали наистина си струва? Има възможността за по-евтино (в повечето случаи) и персонализирано лечение за масите. Но това е на цената на години скъпо проучване и скъпоструваща първоначална настройка. Надеждата е, че чрез развитие в много области на медицината, 3D принтирането един ден може да бъде прието от повече професионалисти в медицината, които потенциално биха финансирали тази технология.

Източник:  http://3dprintingindustry.com/

Превод: Светлина Трифонова

 Етикети: 3D Принтиране; 3D Сканиране; Приложения ;  Материали

No Comments

Post A Comment