3D Принтирани Лещи

3D Принтирани Лещи

Концентрираните фотоволтаици предлагат начин, по който могат да се намалят цените на слънчевата енергия. Това са станции, които чрез рефлектори концентрират светлината в една определена точка. За достигане обаче до прага, от който тези станции стават икономически изгодни, трябва да се концентрира слънчева енергия от толкова голяма площ, че построяването на подобна станция става вече трудно приложимо. В развитите страни от Европа, както и в САЩ или в Китай (най-големите енергийни пазари), такива станции биха били твърде непрактични в близост до големите градове.

Една нова разработка на Университета на Пенсилвания и  LUXeXcel (компания основана през 2009г. в Холандия ), може да преобърне цялата тази парадигма и да създаде съвсем нови условия за развитието на енергийният пазар в близко бъдеще.

Идеята е да се намали размера концентрираните фотоволтаици, така че да станат удобни за монтаж върху покрива на всяка една сграда. Изследователите решават да направят това, като затворят фотоволтаичната клетка между два блока от микро-лещи. Горният блок увеличава концентрацията на светлина към клетката, а долният блок отразява обратно разсеяната светлина. Така конструиран, целият панел увелиава ефикасността си на 200%!

Тези микролещи са принтирани по технологията “Printoptical Technology”, където LUXeXcel са неоспорими пионери. Те създават възможно 3D принтирането на изключително гладки и кристално чисти оптически лещи. Никоя технология до момента не може да създаде подобен резултат:

Лещи от различи технологииLUXeXcel са създали технологията, за да съкратят времето и средствата за прототипиране и тестване на крайните продукти за своите клиенти. След като веднъж дизайнът е установен, се преминава към изработката на инструменталната екипировка за масово производство. Printoptical Technology обаче, създава възможно изработката на микро-оптични елементи, която е трудно приложима чрез познатите методи с инструментална екипировка.

Освен, че теглото и обема на панелите е намален, до толкова, че стават приложимим за покриви, общата им ефективност също е силно повишена. Те стават по-ефективни дори и от концентрираните фотоволтаици с микротракинг (следене на слънчевият път). Въпреки, че 3D принтиране на микро лещи би повишило цените на панелите, ефективността им може да нарастне до толкова, че да станат икономически изгодни за силно застроените градове и да доставят енергия там, където е нужно.

3D принтиране в масовото производство на панели?

Защо не?!

На снимката долу е показана и самата концепция на новите концентрирани фотоволтаици.

Диаграма

 

Етикети:3D Принтиране; Концептуална разработка ; Стереолитография

No Comments

Post A Comment