Реинженеринг

 

Реинженерингът е комбинация от 3D сканиране и обработка на получената от скенера информация до изключително точен триизмерен дигитален модел на обекта, годен за манипулации или производство.

 

След като обектът е сканиран, операторът събира всички данни (от различните ъгли и страни на обекта) и ги събира в един 3D модел, който може да бъде променян по конвенционалните начини. След сканиране, моделът може да се мащабира, коригира или да се подобрят неговите дизайн и функционалност. Впоследствие сканираният и обработен модел може да бъде изработен от 3D принтер в рамките на няколко часа.

 

 

Най-често използваните приложения на реинженеринга са:

  • Частта не е вече в производство и няма от къде да се набави
  • Повреден и/или деформиран детайл
  • Оригиналната част не е достатъчно здрава и трябва да се изработи от друг материал
  • Трябва да се нанесат модификации върху оригиналната част за конкретно приложение или подобрение на фукнционалността
  • Нужен е само определен компонент, който не се предлага отделно

 

Цените за услугата реинженеринг варират в зависимост от сложността на обекта и времето за обработка на данните. Достатъчно е да изпратите снимка на обекта, който желаете да бъде дигиталзиран, както и кратка допълнителна информация като например размерите на детайла и ние ще ви отговорим с ценова оферта. Свържете се с нас за повече информация.