Медицина

 

Към този момент в медицината триизмерното принтиране се използва по следните начини:

 

Създаване на протези и импланти

 

Изработката на протези е голяма и важна част от медицинските науки. Въпреки дългата им история, все още продължава да е трудно да се проспособят стандартни части към многобройните чисто физически различия на пациентите. Точно поради тази причина 3D принтирането се е превръща във водеща технология при модерните производители на протези. Възможността чрез технологията да се се произвеждат персонализирани части въз основа на предварително зададени 3D модели я превръща в най-удачния начин да се създават протези и импланти или специални части от тях. Необходимите компютърни 3D модели обикновено са налице, благодарение на други модерни технологии като медицинско 3D сканиране, така че технологията не отнема много ресурс и промени, за да бъде внедрена. Материалите, които използват новите 3D принтери, са специално създадени за тези медицински приложения и са одобрени от световни асоциации и агенции.

 

Симулация на сложни хирургически манипулации

 

Всеки от нас има уникална по рода си физиология. Когато пациент има нужда от сложна операция, е много малко вероятно, че тя ще наподобява напълно операция на друг пациент. Това е причината хирургическите манипулации да имат нужда от внимателно планиране, съобразено със състоянието на човека. Триизмерно сканирани и принтирани части от тялото дават на хирурзите точно този персонализиран с физиологията на пациента анализ. Технологията позволява костните структури на самия човек да се принтират и покажат точните травми и фрактури извън тялото. Това предоставя възможността за специалистите да изготвят най-добрата стратегия за опериране на конкретния пациент.

 

Стоматология и зъботехника

 

В Денталната медицина 3D принирането се използва вместо някои традицонни методи за изработка на протези, корони, мостове, импланти, хирургически помощни инструменти и пособия за подравняване. Както и в други индустрии, технологията съкращава времето за производство, намалява разходите и често дава по-качествен краен продукт. За да се отговори на изискванията на бранша, се използват най-прецизните технологии – SLA, DLP, Carbon – и специални биосъвместими смоли и полимери.