Маркетинг

 

Възможността на 3D печата да предостави изработка на силно персонализирани обекти представлява интерес за всеки вещ в маркетинга професионалист. Ракламни материали, пригодени за специфичния интерес на всеки потенциален или текущ клиент, са нещо незаменимо в бранша и вече напълно достъпно, благодарение на 3D принтирането. В комбинация с други технологии може да се постигне по-голяма масовост, бягайки от клиширани решения като например брандиране на фабрично изработени широкоразпространени изделия – химикалки, запалки и други.

 

От друга страна, жизненоважна стъпка при създаването на нов продукт е предварителната оценка на въздействието върху потребителите. За тази цел маркетинг специалистите се нуждаят от физически модел на продукта, който да бъде показан на целевите групи (т. нар. вътрешна оценка). Тъй като решенията при тази стъпка се взимат преди масовото производство, е много важно прототипът да съвпада колкото се може повече с крайния продукт. Конвенционалните методи за създаване на прототип са изключително скъпи, бавни и сложни (също така изискващи няколко операции до достигане на точна реплика) – някои включват изработка от дърво, хартия, глина и т.н., което прави изработването им нерентабилно.

 

Бързото прототипиране чрез 3D печат дава възможност на дизайнерите да създадат своята идея с всичките си детайли и функционалност. Истинското предимство на тази технология е, че значително скъсява времето за изработка на прототипа от дни и седмици до часове и сваля цената му в пъти. Използваните полимери могат да бъдат третирани впоследствие – механична обработка, боядисване, хромиране до достигане на абсолютно идентични копия на крайния продукт.

 

3D принтирането на маркетингови прототипи носи още едно съществено предимство – бързата обратна връзка, намаляваща времето за редизайн на части от идеята или целия продукт. Промененият модел може бързо да бъде принтиран за нова оценка, докато се постигне желаният ефект. Бързата обратна връзка от маркетинг специалистите или дори клиентите би била невъзможна без използването на 3D принтиране.