Material Jetting е относително слабо разпространена технология за 3D печат. Тя използва ултравиолетова светлина, за да обработва фотополимерен материал. Той обаче от своя страна не е разпределен на слоеве, както е при други технологии, а се впръсква под формата на малки капки.

 

 

 

Material Jetting технологията позволява изработката на много комплексни и висококачествени елементи с много фини части. Друго голямо нейно предимство обаче е това, че с нея могат да се правят продукти, съчетаващи няколко изходни материала и съответно – с по-разнообразни свойства. Например гумоподобни и твърди полимери.

 

Описаните по-горе предимства и недостатъци правят Material Jetting технологията подходяща предимно за разнообразни прототипи и модели с ограничен във времето живот.