Индустриално Производство

 

3D принтерите се използват все по-масово за производство на отделни детайли или на цели крайни продукти в малки серии. Това позволява да се тестват предпочитанията на потребителите и едва ако харесат определен нов продукт, той да се произвежда масово. Технологията е много подходяща също за специфични форми на производство, за които изграждането на производствени мощности от традиционен тип би било много скъпо, както и за бързо задоволяване на локалната нужда от даден продукт в определен регион.

 

3D принтирането често влиза в комбинация с други методи за серийно производство, с цел да се оптимизира процесът, намалят сроковете и повиши качеството. Изработката на 3D принтирани калъпи/пресформи за шприцване (injection molding), раздуване (blow molding) или изтегляне (thermoforming) се превърща във все по-честа практика. Едно от основните преимущества на по този начин изградената матрица са специални охладителни канали, което позволява отливането на сложни форми с по-високо качество.