Други Приложения

 

В голяма част от процесите за производство се използват специални помощни инструменти за асемблиране, чрез които компонентите от продукта се позиционират и/или напасват един към друг, фиксират и/или подравняват към други инструменти, помагат на операторите при преместването и подсигуряването им. Тези приспособления играят ключова роля в качеството на продукцията, бързината на производството и в сигурността на служителите. Тъй като производството на всеки продукт си има своите различия и характерности, така и помощните инструменти са различни. Точно затова 3D печатът е толкова подходяща технология за изработка на такъв вид детайли – силно специфични, със сложни форми, малки количества и с голяма вероятност за чести промени.

 

Основните преимущества на 3D принтирането при производството на приспособленията са:

 

  • Намаляване на разходите – в сравнение със сложното и трудоемко фрезоване, 3D печатът отнема по-малко ресурс и не се нуждае от специално обучен персонал.
  • Скорост – В някои случаи 3D печатът е над 90% по-бърз от конвенционалното фрезоване
  • Разнообразие от материали – Индустриалните машини за адитивно производство работят с голяма гама от материали, част от които със специфични харатеристики – негоримост или издръжливост на високи температури, химична устойчивост, UV защита.
  • Тегло – Теглото на помощните инструменти е изключително важно за служителите, които работят с тях. Благодарение на 3D принирането, теглото и геометрията на детайлите може да се оптимизира – примерно като се изработи с по-ниска плътност, без да се компрометира здравината.
  • Точност – технологиите за 3D печат са изключително точни, като толерансът при някои може да падне под 0,05 мм.