Приложения

3D принтиране или бързото прототипиране – дава много възможности за приложение във всекидневните предизвикателства на бизнеса. Чрез трите основни вида 3D принтиране, можем да помогнем на ключови места в бизнеса Ви. Откакто технологията  е създадена преди около три десетилетия, множество индустрии я адаптират към нуждите си изключително бързо. Това, въпреки че е сравнително нова технология, говори сама по себе си за потенциала и възможностите на технологията, която предстои да се развива все повече.

SOLIDFILL ще Ви помогне да се възползвате и да внедрите технологията във Вашия бизнес със съвети, примери и услуги за 3D бързо прототипиране.

С развитието на индустрията и въвеждането на по-усъвършенствани 3D принтери всекидневно се увеличава броят и видът на материалите и услугите, както и на приложенията. SOLIDFLL е тук, за да държи своите клиенти в течение с последните нововъведения както и да им помогне да се възползват от тях в собствената си бизнес среда.

За по-голяма яснота идентифицираме няколко основни области, в които може да се прилага 3D принтирането:

  • концептуална разработка
  • функционални прототипи/инженерни модели
  • производство на части и инструменти

Концептуална РазработкаФункционално ПрототипиранеИндустриално ПроизводствоДруги Приложения