Концептуална разработка

Независимо дали в малък, среден или голям бизнес, развитието на нови продукти е важна част от развитието на компанията. Новите продукти са това, което движи компанията напред и ѝ дава конкурентно предимство за генериране на печалби. Прототипите на нов продукт са неразделна част от този процес. Чрез тях екипите могат да видят и докоснат физическия модел на прототипа, преди да влезе в масово производство. Самата концепция на продукта може да бъде изпробвана, а деформации, дефекти или неточности – могат лесно и бързо да бъдат идентифицирани и по-късно променени в софтуерния модел на продукта.

Независимо дали сте малка компания или голяма корпорация, концептуалната разработка обикновено означава тестване на различни идеи до постигането на най-приемливият вариант на продукта за началото на масово производство.

Технологията на 3D принтирането/бързо прототипиране се вписва идеално в този процес, намалявайки драстично сроковете за доставка, разходите и допустимите грешки при създаването на нов продукт. 3D  принтираните модели са ценни инструменти за комуникацията, предаване на идеи между колеги, клиенти и търговци по начин, по който компютърен модел никога не би могъл да бъде от такава полза, тъй като възприятията на хората към физически обект са много по-различни.

Архитектура
Маркетинг и дизайн
Бижутерия, Мода и Изкуство
Ергономични науки