Инструментално Производство

От десетилетия вече 3Д принтерите намират широко приложение в индустриалното производство. Технoлогията се е превърнала във важна част от този процес, давайки преимущества като кратки сроково за изпълнение, по-икономична дейност и премехвайки ненужните прозиводствени процеси. Независимо от специфичния метод на 3Д принтиране, възможността да се работи с качествени материали с разнообразни свойства, (висококачествени термопластмаси например) позволява на фабрики и цехове от различен калибър да надминават очакванията и да печелят поръчки.

 

Леене под налягане