Функционално прототипиране

Докато концептуалното моделиране тества външния вид и основно естетическите качества на продукта, функционалното прототипиране набляга на различните производствени качества на дадения модел.

Продуктът и дизайнът рядко са статични, в процеса на разработка те се изменят постоянно заедно с новите идеи, изисквания или подобрения, което изисква и създаването на нови прототипи. Доказателство за дадените им приложения не могат да бъдат взети от 2D скици или 3D софтуерни модели. Прототипът трябва да бъде изработен и бъде тествана неговата функционалност с цел да се установи дали може да изпълни задачите, за които е проектиран.

Нуждата от тестове е неуспорима, но създаването на функционални модели остава скъп, времеемък и неефикасен метод за това. Но услугата на Солидфил – 3D принтиране чрез т.нар. Fused Deposition Modeling (FDM), Stereolithography (SLA) или Selective Laser Sintering (SLS) може да промени това. Ние ще създадем вашите здрави и висококачествени прототипи, които при нужда биха издържали на температурен, химически и механичен стрес. Вие ще имате възможност да използвате реалистични модели, които преставляват точно копие на вида и усещането на вашия краен продукт, без ненужното губене на време за доставка.

Индустриален дизайн
Поведение при триене
Еластични Връзки
Леене чрез наслагване
Меки, допиращи се части (Soft touch parts)
Сурогатни части
Тестове във въздушен тунел