Други Приложения

По един или друг начин 3Д Принтирането вече е намерило своите приложения в множество пазари и индустрии. Технологията Все още има много неразкрит потенциал, чакащ да бъде оползотворен. Гъвкавостта на метода го е превърнала в подходящ наин за работа в не една или две разнообразни компании. Качествените материали,който биват подобравяни всеки ден, предоставят така необходимия ресурс,за интегриране на процеса практически навсякъде. Тук може да прочетете и да се осведомите за многобройните пазари, които триизмерното принтиране вече е революционизирало. Повечето от тях нямат почти нищо общо помежду си (до сега), което за пореден път доказва широкия диапазон от приложения на технологията.

Медицина & Стоматология