3D принтиране

Съществуват различни технологии за 3Д принтиране, като всяка от тях е подходяща за различни приложения. Следните снимки представят основните 3 вида 3Д печат, за да добиете представа за външния вид на детайлите и тяхното най-добро приложение:

FDM_3D_printing

FDM е най-използваната технология, детайлите са с много добра здравина, имат гъвкавост и са устойчиви на температури до 80-90 °C. Подходящи за функционални тестове и крайни продукти. Добър външен вид (който подлежи на обработка), като слоевете положена пластмаса са отличителни. Предлага се богат избор от различни по свойства материали.

Sintering

Лазерното синтероване се предлага с няколко вида материали, като външният вид се отличава с абразивната си структура. Можем да предложим твърд, негъвкав материал, наподобяващ гипс на външен вид и пипане, както и гъвкав полимер с много добра здравина. С тази технология могат да се 3Д принтират изключително сложни форми, които са трудно изпълними по друг начин.

SLA_3D_printing

Стереолитографията се отличава с изключително добър външен вид, гладки на пипане, като положените слоеве материал са почти неразличими с просто око. Детайлите са здрави, леко гъвкави и са подходящи за функционални тестове и крайни продукти. С тази технология за 3Д принтиране могат да се изпълняват много сложни, малки или големи детайли, като има богат избор от материали.

За да създадем вашия прототип в 3D, принтерът се нуждае от 3D компютърен модел, който да бъде обработен и препратен към машината – за изпълнение.  Ако не разполагате с 3Д CAD модел екипът на Solidfill за 3D принтиране може да Ви помогне със създаването му със следните услуги:

  • 3Д сканиране
  • 3Д CAD моделиране от 2Д скица, чертеж, картинка или просто идея

Ако вече разполагате с 3Д модел, нашите специалисти ще го прегледат и ако е нужно ще поправят евентуални грешки в него, за да е готов за принтиране. Приемаме файлове в почти всеки CAD формат: STEP, STP, IGES, IGS, X_T, STL, PLY, OFF, OBJ, 3DS, COLLADA, DAE, PTX, V3D, PTS, APTS, XYZ, GTS, TRI, ASC, X3D, X3DV, VRML, WRL, WRLZ, ALN, X3D, IV и след това ще го конвертираме в универсалния за тази индустрия STL формат. Ако вашият модел е прекалено голям за машините, с които разполагаме, ще се погрижим да бъде разделен на части, които могат по-късно да бъдат сглобени.

Ние ще изслушаме изискванията на проекта и ще Ви консултираме коя от технологиите е най-подходяща за прототипирането му. След това, без дори да разберете подробностите около подготовката на компютърния модел, STL файлът се изпраща към 3Д принтерите ни и в рамките на часове ще получите физически модел, който може да видите, докоснете и оцените.

Вашият прототип ще бъде създаден от полимери (пластмаси), като най-често срещаните са:

  • ABS
  • PLA
  • PET (одобрен за работа в хранително-вкусовата промишленост)
  • HIPS
  • Nylon
  • FPE (гъвкава пластмаса, наподобяваща гума)

Цените на тази услуга зависят от сложността, размерите и свойствата на обекта, който желаете да принтирате, както и от изискванията към материала. Цената се формира на базата на обема материал в кубични сантиметри, нужни за принтирането на прототипа. След като обработим 3Д модела Ви, софтуерът на машината калкулира какъв обем материал ще е нужен на базата на настройки, създадени специално за вашия прототип – цялостна плътност, дебелина на стените, поддържащ материал и други. Основната цена е 1,50лв/см3, като тя може да варира.